Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.
Zodpovědnost za stav přírody
Dotazníkové šetření studentů
Vážená paní, vážený pane, jsem studentem/studentkou České zemědělské univerzity v Praze a provádím šetření názorů veřejného mínění na problematiku ochrany životního prostředí. Myslím, že je velice důležité vědět, co si lidé myslí o svojí roli v ochraně životního prostředí a jak jsou o této problematice informmováni. Šetření je důvěrné a anonymní a výsledky budou použity pouze v rámci výuky. Děkuji za Váš čas a spolupráci.
Průzkum obsahuje 10 otázek.
Tento průzkum je anonymní.

Data, uložená z tohoto průzkumu do do databáze, neobsahují žádné další identifikační údaje nad rámec toho, co jste sám uvedl v odpovědích.

Pokud jste pro přístup k tomuto průzkumu použili zaslaný přístupový kód, ujišťujeme Vás, že tento kód, e-mail ani Vaše jméno nebudou uloženy společně s Vašimi odpověďmi. Kód s e-mailem a jménem je ukládán do samostatné databáze a je k němu později připojena pouze nedatovaná informace, jestli jste se tohoto průzkumu zúčastnili. Neexistuje způsob, jak zpětně spárovat kód a e-mail respondenta s odpověďmi v průzkumu.