0%
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Zodpovědnost za stav přírody

Dotazníkové šetření studentů
Vážená paní, vážený pane, jsem studentem/studentkou České zemědělské univerzity v Praze a provádím šetření názorů veřejného mínění na problematiku ochrany životního prostředí. Myslím, že je velice důležité vědět, co si lidé myslí o svojí roli v ochraně životního prostředí a jak jsou o této problematice informmováni. Šetření je důvěrné a anonymní a výsledky budou použity pouze v rámci výuky. Děkuji za Váš čas a spolupráci.
Průzkum obsahuje 10 otázek.
Tento průzkum je anonymní.

Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás, pokud se na tyto údaje nějaká otázka v průzkumu výslovně nedotazuje.

Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.