0%
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Změny ve kvalitě venkovského života

Vážená paní/ Vážený pane,

jsem studentkou ČZU a zpracovávám diplomovou práci zaměřenou na téma Změny ve kvalitě venkovského života. Cíleně se práce zaměřuje na tři vybrané obce: Hlušice, Lužec nad Cidlinou a Měník. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká kvality života ve Vaší obci. Dotazník je anonymní a bude použit jen pro účely mé práce.

                 Velmi Vám děkuji za Vaší ochotu a čas.

 

Hlavním cílem šetření je zjistit, jak se změnila kvalita života v obci za posledních 10 let, z toho důvodu je dotazník určen pouze pro obyvatele zkoumaných obcí starší 20 let, kteří žijí v obci minimálně 10 let.

Průzkum obsahuje 12 otázek.
Tento průzkum je anonymní.

Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás, pokud se na tyto údaje nějaká otázka v průzkumu výslovně nedotazuje.

Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.