Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.
Dotazník pro zájemce o problematiku výzkumu venkova
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku určeného pro zájemce o problematiku venkova. Získané informace budou využity pro přípravu webového portálu určeného právě pro Vás - pro všechny, kdo se o venkov zajímáte z hlediska své profese, výzkumu, výuky či z jiného důvodu.
Náš projekt ("Prostředí vědeckého výzkumu v oblasti rurální sociolgie v ČR a jeho rozvoj" - IGA PEF ČZU 2012-2013) si mimo jiné klade za cíl zlepšit spolupráci v oblasti výzkumu venkova, a proto i toto téma v dotazníku zahrnuto.
Postupujte prosím podle instrukcí u jednotivých otázek. Povinné otázky jsou označeny červenou hvězdičkou. V případě jejich nevyplnění Vás systém upozorní.
Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu (na konci dotazníku), budeme Vás informovat o dalším postupu přípravy a možném zapojení v našem projektu. Vaše jméno však nebude spojováno s předchozími odpověďmi (pokud trváte na zachování anonymity a zároveň chcete dostávat informace, napište mi prosím na e-mail marikova@pef.czu.cz). V případě jakýchkoliv dalších dotazů či připomínek prosím využijte stejný e-mail.

Za vyplnění předem děkuje projektový tým studentů Katedry humanitních věd ČZU v Praze
Ing. Pavlína Maříková, Ing. Jiří Sálus a další
Průzkum obsahuje 40 otázek.
Tento průzkum je anonymní.

Data, uložená z tohoto průzkumu do do databáze, neobsahují žádné další identifikační údaje nad rámec toho, co jste sám uvedl v odpovědích.

Pokud jste pro přístup k tomuto průzkumu použili zaslaný přístupový kód, ujišťujeme Vás, že tento kód, e-mail ani Vaše jméno nebudou uloženy společně s Vašimi odpověďmi. Kód s e-mailem a jménem je ukládán do samostatné databáze a je k němu později připojena pouze nedatovaná informace, jestli jste se tohoto průzkumu zúčastnili. Neexistuje způsob, jak zpětně spárovat kód a e-mail respondenta s odpověďmi v průzkumu.