Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.
Fundraising NNO
 Tento dotazník je adresován neziskovým organizacím Středočeského kraje (případně Prahy) a slouží k realizaci praktické části bakalářské práce na České zemědělské univerzitě v Praze na téma "Fundraising neziskových organizací". Klade si za cíl zjistit úroveň Fundraisingu NNO ve vybraném kraji.
 Dobrý den,

Předem děkuji za Váš čas a ochotu. Dotazník má 12 otázek, zabere Vám minutu a mně pomůže vypracovat bakalářskou práci. Je samozřejmě naprosto anonymní a slouží pouze ke studijním účelům.
Průzkum obsahuje 12 otázek.
Tento průzkum je anonymní.

Data, uložená z tohoto průzkumu do do databáze, neobsahují žádné další identifikační údaje nad rámec toho, co jste sám uvedl v odpovědích.

Pokud jste pro přístup k tomuto průzkumu použili zaslaný přístupový kód, ujišťujeme Vás, že tento kód, e-mail ani Vaše jméno nebudou uloženy společně s Vašimi odpověďmi. Kód s e-mailem a jménem je ukládán do samostatné databáze a je k němu později připojena pouze nedatovaná informace, jestli jste se tohoto průzkumu zúčastnili. Neexistuje způsob, jak zpětně spárovat kód a e-mail respondenta s odpověďmi v průzkumu.