Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.
Nejpoužívanější funkce is.czu.cz
Dobrý den, ahoj!
Pomozte mi prosím zjistit, co používáte nejčastěji v našem informačním systému.
Přijde mi, že náš informační systém moc chvály nesklízí a tak ho chci v rámci svojí diplomové práce alespoň trochu vylepšit.
K tomu ale potřebuji vás, abych věděl co jsou nejpoužívanější funkce v informační systému a do jaké míry jsou jednotlivé funkce použitelné.
Průzkum obsahuje 7 otázek.
Tento průzkum je anonymní.

Data, uložená z tohoto průzkumu do do databáze, neobsahují žádné další identifikační údaje nad rámec toho, co jste sám uvedl v odpovědích.

Pokud jste pro přístup k tomuto průzkumu použili zaslaný přístupový kód, ujišťujeme Vás, že tento kód, e-mail ani Vaše jméno nebudou uloženy společně s Vašimi odpověďmi. Kód s e-mailem a jménem je ukládán do samostatné databáze a je k němu později připojena pouze nedatovaná informace, jestli jste se tohoto průzkumu zúčastnili. Neexistuje způsob, jak zpětně spárovat kód a e-mail respondenta s odpověďmi v průzkumu.