Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.
Metodika implementace sociálních médií
 
Dobrý den.
 
Rád bych vás tímto požádal o vyplnění mého dotazníku, který je určen pro ověření navržených doporučení v mé disertační práci.
Dotazník je určen zejména správcům sociálních médií (sociálních sítí, blogů, komunit, virtuálních světů...) pracujícím v nebo pro společnosti prodávající zboží a služby koncovým uživatelům. 

Získané údaje budou použity pro zpracování verifikace poznatků mé disertační práce.
Předem vám děkuji.
 
S pozdravem
 
Václav Lohr, lohr@pef.czucz, @vaclavlohr
Průzkum obsahuje 33 otázek.
Tento průzkum je anonymní.

Data, uložená z tohoto průzkumu do do databáze, neobsahují žádné další identifikační údaje nad rámec toho, co jste sám uvedl v odpovědích.

Pokud jste pro přístup k tomuto průzkumu použili zaslaný přístupový kód, ujišťujeme Vás, že tento kód, e-mail ani Vaše jméno nebudou uloženy společně s Vašimi odpověďmi. Kód s e-mailem a jménem je ukládán do samostatné databáze a je k němu později připojena pouze nedatovaná informace, jestli jste se tohoto průzkumu zúčastnili. Neexistuje způsob, jak zpětně spárovat kód a e-mail respondenta s odpověďmi v průzkumu.