Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.
Správa literatury na ČZU
Tento průzkum zjišťuje stav využití citačních manažerů mezi studenty a zaměstnanci ČZU v Praze.
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Tento průzkum zjišťuje stav využití citačních manažerů mezi studenty a zaměstnanci ČZU v Praze. Výsledky průzkumu budou použity jako návrh pro budoucí rozvoj a nasazení obdobného softwaru na ČZU.
Průzkum obsahuje 12 otázek.
Tento průzkum je anonymní.

Data, uložená z tohoto průzkumu do do databáze, neobsahují žádné další identifikační údaje nad rámec toho, co jste sám uvedl v odpovědích.

Pokud jste pro přístup k tomuto průzkumu použili zaslaný přístupový kód, ujišťujeme Vás, že tento kód, e-mail ani Vaše jméno nebudou uloženy společně s Vašimi odpověďmi. Kód s e-mailem a jménem je ukládán do samostatné databáze a je k němu později připojena pouze nedatovaná informace, jestli jste se tohoto průzkumu zúčastnili. Neexistuje způsob, jak zpětně spárovat kód a e-mail respondenta s odpověďmi v průzkumu.