0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Využívání veřejné dopravy na venkově

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění krátkého dotazníku k problematice využívání veřejné dopravy ve Vašem regionu. Vaše odpovědi jsou pro nás významné i v případě, že veřejnou dopravu nevyužíváte. Dotazník připravil tým pracovníků ČZU Praha a šetření je realizováno ve spolupráci s MAS Krajina srdce. Dotazníky jsou anonymní a získaná data budou využita ve vstupní analýze pro přípravu projektové žádosti. Za realizační tým děkuje Ing. Pavlína Maříková marikova@pef.czu.cz
There are 23 questions in this survey.
Tento průzkum je anonymní.

Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují.

Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.