Logo ČZU

Využívání veřejné dopravy na venkově


Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění krátkého dotazníku k problematice využívání veřejné dopravy ve Vašem regionu. Vaše odpovědi jsou pro nás významné i v případě, že veřejnou dopravu nevyužíváte. Dotazník připravil tým pracovníků ČZU Praha a šetření je realizováno ve spolupráci s MAS Krajina srdce. Dotazníky jsou anonymní a získaná data budou využita ve vstupní analýze pro přípravu projektové žádosti. Za realizační tým děkuje Ing. Pavlína Maříková marikova@pef.czu.cz


Průzkum obsahuje 23 otázek.
  Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.
 


Tato stránka neobsahuje názory a informace, které by vyjadřovaly oficiální stanovisko České zemědělské univerzity v Praze.

Systém dotaznik.czu.cz provozuje OIKT ČZU.