Logo ČZU

Zodpovědnost za stav přírody


Dotazníkové šetření studentů

Vážená paní, vážený pane, jsem studentem/studentkou České zemědělské univerzity v Praze a provádím šetření názorů veřejného mínění na problematiku ochrany životního prostředí. Myslím, že je velice důležité vědět, co si lidé myslí o svojí roli v ochraně životního prostředí a jak jsou o této problematice informmováni. Šetření je důvěrné a anonymní a výsledky budou použity pouze v rámci výuky. Děkuji za Váš čas a spolupráci.


Průzkum obsahuje 10 otázek.
  Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.
 


Tato stránka neobsahuje názory a informace, které by vyjadřovaly oficiální stanovisko České zemědělské univerzity v Praze.

Systém dotaznik.czu.cz provozuje OIKT ČZU.