0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Sociální podnikání - spolupráce

Vážená paní, vážený pane,

Obracíme se na Vás, jako na zástupce organizace, instituce či sítě působící na regionální úrovni v ČR s několika otázkami na téma SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ.

Jsme pracovní tým z Katedry humanitních věd České zemědělské univerzity v Praze a pro potřeby MZe připravujeme studii o sociálním zemědělství (podnikání). Naším cílem je zmapovat spolupráci v této oblasti na úrovni jednotlivých krajů/regionů. Zajímá nás jakákoliv forma kontaktu či spolupráce od předávání informací, přes možnosti podpory až po obchodní vazby. Především však možnosti, jak organizace a sítě na krajské úrovni mohou toto podnikání podporovat či jinou formou spolupracovat.

Sociální podnikání je vymezeno jako podnikání, které mimo výrobní funkce plní i roli sociální. Ta může mít podobu zaměstnávání sociálně či jinak znevýhodněných osob, poskytování sociálních služeb, spolupráce s komunitou na lokální úrovni či jinou formu solidarity nebo aktivního působení v sociální oblasti.

Prosíme Vás o zodpovězení několika otevřených otázek. Důležité jsou pro nás i jednoduché záporné odpovědi. Pro potřeby dalšího zpracování budeme potřebovat pouze identifikaci typu organizace, ve které působíte a kraje.

Předem děkujeme Vaše odpovědi, které budeme očekávat do konce dubna 2017.

Za tým ČZU                                                                      

                                                                                                                             Ing. Pavlína Maříková

Kontakty: e-mail marikova@pef.czu.cz, tel. 737 439 277

There are 11 questions in this survey.
Tento průzkum je anonymní.

Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují.

Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.