Logo ČZU

Nejpoužívanější funkce is.czu.cz


Dobrý den, ahoj!
Pomozte mi prosím zjistit, co používáte nejčastěji v našem informačním systému.
Přijde mi, že náš informační systém moc chvály nesklízí a tak ho chci v rámci svojí diplomové práce alespoň trochu vylepšit.
K tomu ale potřebuji vás, abych věděl co jsou nejpoužívanější funkce v informační systému a do jaké míry jsou jednotlivé funkce použitelné.


Průzkum obsahuje 7 otázek.
  Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.
 


Tato stránka neobsahuje názory a informace, které by vyjadřovaly oficiální stanovisko České zemědělské univerzity v Praze.

Systém dotaznik.czu.cz provozuje OIKT ČZU.