Logo ČZU

Správa literatury na ČZU


Tento průzkum zjišťuje stav využití citačních manažerů mezi studenty a zaměstnanci ČZU v Praze.

Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Tento průzkum zjišťuje stav využití citačních manažerů mezi studenty a zaměstnanci ČZU v Praze. Výsledky průzkumu budou použity jako návrh pro budoucí rozvoj a nasazení obdobného softwaru na ČZU.


Průzkum obsahuje 12 otázek.
  Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.
 


Tato stránka neobsahuje názory a informace, které by vyjadřovaly oficiální stanovisko České zemědělské univerzity v Praze.

Systém dotaznik.czu.cz provozuje OIKT ČZU.